Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on kehotietoisuudesta lähtevää kokonaisvaltaista kuntoutusta, jonka avulla voit saada terveyttä edistävät voimavarasi käyttöön. Se perustuu tietoon autonomisen hermoston toiminnasta sekä tunteiden, kokemusten ja kehon fysiologisten muutosten yhteydestä.

Tämä lähestymistapa sopii erityisesti stressiperäisten tai hermoston muutoin häiriintyneestä toiminnasta johtuvien oireiden hoitoon. Voit hyötyä tästä terapiamuodosta, jos sinulla on esim.

– Ahdistuneisuutta tai pelkotiloja
– Unettomuutta
– Masennusta
– Uupumusta tai palautumisvaikeuksia
– Jännityksiä tai pitkittynyttä kipua (jännityspäänsärky, migreeni, fibromyalgia, epäspesifi selkäkipu, jne.)
– Ärtyneen suolen oireilua
– Keskittymis-/oppimisvaikeuksia
– Haasteita hengityksen kanssa
– Haasteita kehon hahmottamisen ja hallinnan kanssa
– ME/CFS tai long covid -oireita

Psykofyysisessä fysioterapiassa huomioidaan kehon ja mielen fysiologista yhteistoimintaa ja tarjotaan kehomielelle vaihtoehtoisia tapoja toimia. Sen menetelmiin kuuluvat mm. erilaiset hengitys-, liike- ja rentoutusharjoitukset, manuaaliset käsittelyt sekä mielikuvatyöskentely, joiden avulla tuetaan kokemuksellista oppimista ja itsesäätelyä. Harjoittelemme mm. säätelemään hermoston toimintaa ja siten palauttamaan kehon prosesseja kohti tasapainoa ja tarkoituksenmukaista toimintaa. Keskiössä ovat hengitys ja kehotietoisuus, joiden kautta kontaktia itseen, ympäristöön ja omiin voimavaroihin havainnoidaan ja kehitetään. Fysioterapiassa edetään aina asiakkaan voimavarojen mukaisesti ja niitä kunnioittaen.

Hermolepoa-blogista voit lukea lisää psykofyysisestä lähestymistavasta fysioterapiassa.

HINNAT:
Vastaanottokäynti 60 min – 83 € (ensikäynti 90 min, hinta on sama)
Vastaanottokäynti 90 min – 109 €

Huomaathan, että hinnat ovat voimassa Visit Peace -keskuksessa Lapinlahden Lähteellä. Tarvittaessa voimme sopia tapaamisen myös muualle, jolloin hinnasta sovitaan erikseen (kotikäynteihin lisätään matkakulut). Fysioterapiassa alv on 0%.