Palvelut yrityksille

– Kokemukselliset luennot
– Stressinpurkuun ja voimaantumiseen tähtäävät kurssit ja työpajat
– Voimavaravalmennukset yksilöille ja pienryhmille
 

Kiire, työn pirstaloituminen, epäonnistumisen pelko, merkityksellisyyden puute ja keskittymiskyvyttömyys ovat työelämän keskeisiä haasteita tänä päivänä. Usein taustalla on moninaisia syitä ja organisaation tasolla ratkaistavia rakenteellisia haasteita. Jokaiselle meistä on kuitenkin olemassa yksinkertaisia keinoja stressin lievittämiseksi ja olon elvyttämiseksi henkilökohtaisella tasolla.

Fysioterapeutti ja kehotietoisuusohjaaja Essi Nousun ohjauksessa pääset johdattamaan hermostoasi palautumisen tilaan. Luennoilla, työpajoissa ja ryhmätunneilla tutustutaan kokemuksellisesti kehon ja mielen jakamattomaan kokonaisuuteen. Luennoilla perehdytään stressin fysiologiaan ja hermostollisen säätelyn teoreettiseen taustaan. Kehollisilla harjoitteilla tutustutaan hengityksen, hitaan liikkeen ja tietoisen läsnäolon välittömiin vaikutuksiin kehon ja mielen tilassa. Yksinkertaisten, helposti omaksuttavien harjoitusten ytimessä ovat itsetuntemuksen lisääminen ja virittäytyminen ‘omalle taajuudelle’, ja samalla oman sisäisen viisauden johdatettavaksi. 
 
Essillä on pitkä tausta tietotyön sekä työtapojen kehittämisessä, ja nykytyön kognitiiviset sekä psykososiaaliset haasteet erilaisissa organisaatioissa ovat hänelle erittäin tuttuja aiheita. Oman kuormittumisen vastalääkkeiden löytyminen joogan ja hengitysharjoitusten kautta johdatti Essin lopulta työskentelemään pyskofyysisen fysioterapian ja terapeuttisen kehomielityöskentelyn parissa. Alati uteliaalla asenteella Essi tuo toiminnassaan yhteen länsimaisen tutkitun tiedon ja itämaisten kehomielitraditioiden yhtymäkohtia kehollisesti ymmärrettävällä ja oivalluttavalla tavalla.
 
 
Esimerkkejä palveluista:
 
– Kokemuksellinen luento 45-60 min “Hermosto haluaa lomalle” – keskiössä palautuminen ja vireystilan itsesäätely
– Kokemuksellinen luento 90-120 min “Zen-mieli ja itsensäjohdattamisen taito” – keskiössä itsetuntemuksen kasvattaminen ja voimaantuminen kehotietoisuuden kautta
 
– Stressinpurkuryhmä: 6-10x 75-90 min (kerran viikossa kokoontuva ryhmä; teemoitetut tunnit)
 
– Luento + palautumispajat: pituus ja lukumäärä sovittavissa tarpeen mukaan.
 
– Firstbeat-hyvinvointianalyysi + valmennustapaaminen erikseen tai muiden palveluiden yhteydessä
 
 
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: essi(at)visitpeace.fi