Palvelut

Psykofyysinen fysioterapia >>
Manuaalinen terapia ja liikeharjoittelu >>
Voimavaravalmennus >>
Yksityisohjaus pienryhmille >>
Yrityksille ja työyhteisöille >>

Huom. Tapaamiset tällä hetkellä kotkäyntien, etävastaanottojen ja yksityisryhmien muodossa. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä fysioterapiapalveluita koskevilla sivuilla.

Stressiperäinen oirehtiminen on aikamme suurimpia toimintakyvyn lannistajia. Uupumus, masennus ja ahdistuneisuus kytkeytyvät usein unioireisiin, vatsaongelmiin, erilaisia fyysisiin kipuihin ja jännityksiin, joiden hoitaminen vaatii syvällisempää otetta, kuin pelkkää oireiden lääkintää. Ylikuormittumista voi olla vaikea tunnistaa, sillä se hiipii usein salakavalasti kehoomme ja ilmenee epämääräisinä oireina. Kehon tasapainoa voivat järkyttää myös sairaudet, onnettomuudet ja muut fyysiset traumat, joiden jälkeen saatamme joutua tutustumaan itseemme aivan uudella tavalla.

Näissä tilanteissa on tärkeää, että kuntoutus ja hoito tapahtuvat asiakkaan voimavarojen ehdoilla. Käyttämieni menetelmien keskiössä ovat vireystilan tunnistaminen ja sen hermostollinen säätely, sekä kehon ja mielen yhteistoiminnan aktivoiminen terveyttä tukevalla tavalla. Terveen toimintakyvyn edistämiseen liittyvät mm.

  • Läsnäolo ja kehotietoisuus
  • Tasapainoinen hengitys
  • Selkärangan ja nivelten liikkuvuus
  • Sopivasti valpas sensoriikka ja tarkoituksenmukainen kehonhallinta/ lihastyö
  • Sidekudoskalvojen toiminta
  • Nestekierron tehokkuus
  • Elintavat sekä itsetuntemukseen ja elämänhallintaan liittyvät tekijät

Kohtaamisissamme tarjoan sinulle erilaisia vaihtoehtoja tutustua itseesi ja mahdollisuuksia voimaannuttaviin oivalluksiin.

Holistinen, psykofyysinen lähestymistapa

Kehomielemme on samaan aikaan hyvin monimutkainen ja kuitenkin yksinkertainen kokonaisuus. Kulttuurissamme vallalla olevat hoitokäytännöt perustuvat pitkälti biomekaaniseen ajatteluun, jossa kehon osia tarkastellaan erillisinä osasina, pyrkien korjaamaan, korvaamaan tai poistamaan rikkinäisiä tai haitallisesti toimivia kohtia. Holistisessa, psykofyysisessä ja ympäristön huomioivassa lähestymistavassa ihmistä katsotaan kokonaisuutena ja osana fyysistä, sosiaalista ja kulttuurista ympäristöään.

Moni asia vaikuttaa hyvinvointiimme ja terveyteemme. Sairauden, kipujen ja vaivojen syyt ovat usein monimutkaisempia, kuin vain yhden kehonosan paikallinen vaurio. Jos hoidamme vain oireita, emme paranna ”juurisyytä”, ja ongelma pulpahtaa pintaan joko uudelleen samassa paikassa tai toisenlaisena vaivana toisaalla. Kehomme normaaliin toimintaan kuuluvat erilaiset korjaus-, puhdistamis-, uudistamis- ja säätelymekanismit, joiden avulla keho pysyy terveenä ja toimintakykyisenä. Valitettavan usein oma elämäntapamme, valintamme ja ympäristömme haittaavat näiden mekanismien normaalia toimintaa. Ajaudumme krooniseen stressitilaan, mikä on monien fyysisten sairauksien ja mielen ongelmien laukaisija.

Paranemisen, elpymisen ja ylipäätään hyvinvointimme perustana on kehon – tai oikeammin kehomielen – tasapainoinen ja joustava toiminta, johon pystymme erilaisin keinoin itse vaikuttamaan. Mitä tietoisemmiksi tulemme kehomme ja mielemme toiminnasta, sitä paremmat edellytykset meillä on tarjota itsellemme vaihtoehtoisia, hyvinvointiamme palvelevia toimintatapoja.

Näistä teemoista voit lukea lisää Hermolepoa-blogista.