Palvelut

Psykofyysinen fysioterapia >>
Manuaalinen terapia ja liikeharjoittelu >>
Voimavaravalmennus >>
Yksityisohjaus pienryhmille >>
Yrityksille ja työyhteisöille >>

Huom. tällä hetkellä vastaanotot etänä, puistossa tai vanhoille asiakkaille myös kotikäynteinä. Uudesta toimipaikasta ilmoitetaan myöhemmin.

Stressiperäinen oirehtiminen on aikamme suurimpia toimintakyvyn lannistajia. Uupumus, masennus ja ahdistuneisuus kytkeytyvät usein unioireisiin, vatsaongelmiin, erilaisia fyysisiin kipuihin ja jännityksiin, joiden hoitaminen vaatii syvällisempää otetta, kuin pelkkää oireiden lääkintää. Ylikuormittumista voi olla vaikea tunnistaa, sillä se hiipii usein salakavalasti kehoomme ja ilmenee epämääräisinä oireina. Kehon tasapainoa voivat järkyttää myös sairaudet ja muut fyysiset traumat, joiden jälkeen saatamme joutua tutustumaan itseemme aivan uudella tavalla.

Visit Peace -keskuksessa toimintakykyä ja voimavaroja vahvistetaan kokonaisvaltaisesti. Käyttämämme menetelmät auttavat palauttamaan kehoa tilaan, jossa sen omat korjausprosessit pääsevät parhaiten toimintaan. Keskiössä on vireystilan hermostollinen säätely, erityisesti parasympaattisen eli palautumista edistävän hermoston osan aktivoiminen. Terveen toimintakyvyn edistämiseen liittyvät mm.

  • Läsnäolo ja kehotietoisuus
  • Tasapainoinen hengitys
  • Selkärangan ja nivelten liikkuvuus
  • Sopivasti valpas sensoriikka ja tarkoituksenmukainen kehonhallinta/ lihastyö
  • Sidekudoskalvojen toiminta
  • Nestekierron tehokkuus
  • Elintavat sekä itsetuntemukseen ja elämänhallintaan liittyvät tekijät

Tarjoan sinulle erilaisia vaihtoehtoja tutustua itseesi ja mahdollisuuksia voimaannuttaviin
oivalluksiin kohtaamisissamme.

Holistinen, psykofyysinen lähestymistapa

Kehomielemme on samaan aikaan hyvin monimutkainen ja kuitenkin yksinkertainen kokonaisuus. Kulttuurissamme vallalla olevat hoitokäytännöt perustuvat pitkälti biomekaaniseen ajatteluun, jossa kehon osia tarkastellaan erillisinä osasina, pyrkien korjaamaan, korvaamaan tai poistamaan rikkinäisiä tai haitallisesti toimivia kohtia. Holistisessa, psykofyysisessä ja ympäristön huomioivassa lähestymistavassa ihmistä katsotaan kokonaisuutena ja osana fyysistä, sosiaalista ja kulttuurista ympäristöään.

Moni asia vaikuttaa hyvinvointiimme ja terveyteemme. Sairauden, kipujen ja vaivojen syyt ovat usein monimutkaisempia, kuin vain yhden kehonosan paikallinen vaurio. Jos hoidamme vain oireita, emme paranna ”juurisyytä”, ja ongelma pulpahtaa pintaan joko uudelleen samassa paikassa tai toisenlaisena vaivana toisaalla. Kehomme normaaliin toimintaan kuuluvat erilaiset korjaus-, puhdistamis-, uudistamis- ja säätelymekanismit, joiden avulla keho pysyy terveenä ja toimintakykyisenä. Valitettavan usein oma elämäntapamme, valintamme ja ympäristömme haittaavat näiden mekanismien normaalia toimintaa. Ajaudumme krooniseen stressitilaan, mikä on monien fyysisten sairauksien ja mielen ongelmien laukaisija.

Paranemisen, elpymisen ja ylipäätään hyvinvointimme perustana on kehon – tai oikeammin kehomielen – tasapainoinen ja joustava toiminta, johon pystymme erilaisin keinoin itse vaikuttamaan. Mitä tietoisemmiksi tulemme kehomme ja mielemme toiminnasta, sitä paremmat edellytykset meillä on tarjota itsellemme vaihtoehtoisia, hyvinvointiamme palvelevia toimintatapoja.

Näistä teemoista voit lukea lisää Hermolepoa-blogista.