Tervehdys!

Olen Essi Nousu, psykofyysiseen työskentelyyn suuntautunut fysioterapeutti, kehotietoisuusohjaaja ja voimavaravalmentaja. Erikoisaluettani ovat stressiperäiset vaivat, hengitykseen liittyvät haasteet, sekä asentoperäiset ja muut kehonhallinnan ongelmat, jotka ilmenevät usein jäykkyyksinä, kipuina tai liikerajoituksina.

Kiinnostukseni nykyiseen työkenttääni lähti viriämään tutustuessani omakohtaisesti terveyden ja sairauden ilmentymiin kehossani ja oivaltaessani, miten voimakas merkitys stressillä ja stressin säätelykyvyllä on kehon ja mielen hyvinvoinnille. Elämä on pysäyttänyt minut useaan otteeseen peruskysymysten äärelle: mitä tarkoittaa hyvinvointi, millaisia merkityksiä sairaudella voi olla, mistä elämässä on kyse, mitä rooleja ja tehtäviä haluan tässä elämässäni toteuttaa? Humanistin uteliaisuuteni näitä kysymyksiä kohtaan onkin johdattanut minut tutustumaan hyvin monipuolisesti kehon, mielen ja tapojen ulottuvuuksiin. Tämä perusteellisuus näkyy myös asiakastyössäni.

Parikymmentä vuotta sitten löysin joogasta merkittävän itsehoidon ja eräänlaisen sisältäohjatun terapian muodon. Oivalsin, mitä kehon ja mielen yhteys tarkoittaa käytännössä: kuinka ajatukset, tunteet ja kokemukset elävät kehossa, ja kuinka kehon kautta on mahdollista saavuttaa levollinen mielentila.

Jätin sittemmin pitkän tietotyöuran taakseni, kouluttauduin joogan opettajaksi ja fysioterapeutiksi, ja aloin nivoa yhteen matkan varrella erilaisista opinnoista saamiani oivalluksia terapeuttiseksi kokonaisuudeksi, jonka takana voin seistä. Vuosien aikana kertynyt tietotaitoni tuo ainutlaatuisella tavalla yhteen fysioterapian, joogan, PhysioPilateksen, somaattisen liikkeen, kokemuksellisen anatomian, psykofyysisen hengitysterapian, NLP:n ja voimavaravalmennuksen menetelmiä. Ohjaus- ja terapiatyöskentelyssäni lähestymistapani on ihmistä kokonaisuutena hahmottava ja voimaannuttava. Siinä “psykofyysinen” laajenee henkiseksi ja vuorovaikutukselliseksi ympäristöyhteydeksi – olemmehan aina osa kokonaisuutta.

Työtapojen kehittämisen parissa olen nähnyt käytännössä, mikä vaikutus ihmisen elämään on arjen pienillä teoilla, joista muodostuu tapoja – olivatpa ne sitten hyvinvointia rakentavia tai rapauttavia. Vaikka organisaatioiden ja johdon tasolla voidaan tehdä paljon ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi, on jokaisella meistä vastuu ja sisäsyntyiset keinot huolehtia itse itsestämme. Nämä keinot ovat ehkä joskus hukassa tai unohtuneet, mutta ne ovat olemassa.

Perustan työtäni tutkitulle tiedolle, mutta tiedostan myös, että kaikkea ihmisyydestä ja elämästä emme vielä (jos koskaan) voi ymmärtää. Näin ollen avoin mieli ja utelias itsetutkiskelu on se, mihin asiakkaitani kannustan. Kehossamme on valtavasti viisautta, joka avautuu, kun sille antaa huomiota ja mahdollisuuden ohjata kehon luonnollista toimintaa.

Ohjauksessa ja valmennuksessa yhdistelen usein kognitiivisia ja kehollisia harjoituksia. Yksityisvastaanotolla käytän myös manuaalista terapiaa tietoisuus- ja liikeharjoittelun tukena. Asiakkaan tilanteesta, tarpeista ja voimavaroista riippuu, missä painopiste kulloinkin on. Tehtäväni on toimia psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen voimaantumisesi tukena, ja yhdessä löydämme sinulle sopivan tavan edetä kohti omaa tasapainoasi ja hyvinvointiasi.

Ajatuksistani voit lukea lisää Hermolepoa-blogista.

Heippa!

Olen Anna-Helena Saariaho, mielentaitojen, aivojen hyvinvoinnin ja stressinsäätelyn valmentaja ja kouluttaja (LCF Life Coach, NLP Master Practitioner). Olen myös joogaohjaaja, pitkänlinjan yliopistotutkija sekä ihmisen biologian ja immunologian asiantuntija (FT, mikrobiologi, immunologi). Olen laajentanut ymmärrystäni ihmisestä myös psykologian opinnoilla, kiinalaisen lääketieteen opeilla ja tutustumalla erilaisin perinnehoitoihin.

Erikoisosaamistani on laaja-alainen ymmärrys ihmisestä, niin biologian kuin mielen toiminnankin kannalta. Jo pienenä tyttönä kiinnostuin ihmisten toimintamalleista, joita jäin tarkkasilmäisenä seuraamaan. Kehitin herkän ihmisintuition jonka avulla tänä päivänä osaan kohdata ihmisen juuri hänelle sopivalla tavalla.  Sairastin lapsena myös harvinaista autoimmuunitautia ja sen herättämä uteliaisuus sairauksia kohtaan johdatti minut aikuisena biologis-lääketieteellisen tutkimuksen pariin. Tutkijana halusin ymmärtää sairauksia ja löytää parannuskeinoja niihin.

Lopulta ulkoisten elämänkriisien ja omien sisäisten haitallisten toimintamallieni uuvuttamana tein elämänmuutoksen, lähdin vaihtamaan alaa ja tutkimaan keho-mieli -yhteyttä ja stressin fysiologiaa, käyttäen itseäni tutkimuskohteena. Kouluttauduin valmentajaksi ja perustin Mielen Muusa nimisen valmennusyrityksen, jonka missiona on jakaa tietoa ja ymmärrystä stressistä, lisätä hyvinvointia ja auttaa ylläpitämään terveyttä ennaltaehkäisemällä stressin aikaansaamia sairauksia.

Mielenkiinnon kohteitani ovat ihminen kokonaisuutena, kehon ja mielen yhteistyö, mielen mahtava voima, intuition hyödyntäminen, tietoisuutemme rajat ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Teen yksilö-, yhteisö- ja yritysvalmennuksia jotka painottuvat itsetuntemuksen kehittämiseen, mielen hyvinvointiin ja stressinsäätelyyn. Haluan kohdata ihmisen ja toimia oppaana kohti terveempää stressittömämpää elämää.

Yksilövalmennuksissa hyödynnän kehollisuutta ja käytän erilaisia rentoutustekniikoita osana valmennusprosessia, jolloin mieli on vastaanottavaisempi ja avoimempi uusille ajatuksille ja ratkaisuille. Rentoutuneena ohitetaan järkiajattelun muovaamat esteet ja päästään työskentelemään alitajunnan, eli ”todellisen minän” ja intuition kanssa. Tähän perustuvat myös monet NLP-harjoitteet joita valmennuksissani hyödynnän. Meillä on paljon uskomuksia, tapoja, rituaaleja, tottumuksia joista on hyvä päästää irti silloin kun valmennuksessa haetaan todellisen minän arvoja. Kehoa rauhoittamalla, liikuttamalla ja huomioimalla opimme vaimentaman ulkoisia hälyääniä ja vähentämään loogisen mielen analysointia. Silloin pystymme kuulemaan hennompia sisäisiä signaalejamme ja vahvistamaan niiden tulkintaa. 

Visit Peace kollektiivissa toimin yhteysoppaanasi. Haluan valmentaa sinua pintaa syvemmältä, jotta voit kohdata sen ihmisen joka oikeasti olet, kun ulkoiset asiat eivät määritä sinua. Opastan sisäisen tiedon kuulemiseen ja kohtaamiseen. Valmennuksen avulla autan sinua löytämään ja luomaan syvemmän yhteyden itseesi, jolloin sinun on helpompi tehdä itsestä syntyviä ja oikeanlaisia ratkaisuja ja muutoksia omaan elämääsi.

Lisätietoja ja yhteys: www.mielenmuusa.fi, annas@mielenmuusa.fi