Tervehdys! 

Olen Essi Nousu, fysioterapeutti ja terapeuttista kehomielityöskentelyä ohjaava valmentaja. Olen opiskellut elämäni varrella kahden erilaisen ammatin lisäksi hyvin monipuolisesti kehon, mielen ja tapojen kanssa työskentelyä. Ulkoa tulevaa informaatiota olennaisempaa on kuitenkin se oma kokemuspolku, jolla olen päässyt itsetuntemustani kehittämään. Jooga on ollut elämässäni eri muodoissaan jo lähes 20 vuoden ajan, eräänlaisena sisältä ohjattuna psykoterapiana. Ajatuksistani voit lukea lisää sivustolta www.elamaonjoogaa.fi.

Kiinnostukseni ihmisen olemukseen on johdattanut minut HuK-tutkinnon lisäksi mm. joogaopettajan (RYT500), PhysioPilates-ohjaajan, psykofyysisen hengitysterapian sekä NLP Master ja Business Coach -koulutusten pariin. Olen myös opiskellut kahden vuoden ajan Leo Peppasin mentorointiohjelmassa, jossa erilaisten somaattisten menetelmien (mm. Feldenkrais, Alexander, Body-Mind Centering, Bartenieff fundamentals) kokemuksellinen tutkiminen yhdistyy joogaan, psykologiaan sekä lajin- ja varhaiskehityksen ymmärtämiseen. Pitkä taustani tietotyön ja työtapojen kehittämisessä tuo oman sävynsä työotteeseeni.

Näitä menetelmiä integroin nyt ainutlaatuisella tavalla työskentelyssäni. Lähestymistavassani “psykofyysinen” laajenee henkiseksi ja vuorovaikutukselliseksi ympäristöyhteydeksi. Voitaisiinkin puhua nykytermein jonkinlaisesta ekopsykologisesta lähestymistavasta.

Ohjauksessa ja valmennuksessa yhdistelen usein kognitiivisia ja kehollisia harjoituksia. Yksityisvastaanotolla käytän myös manuaalista terapiaa tietoisuus- ja liikeharjoittelun tukena. Asiakkaan tilanteesta, tarpeista ja voimavaroista riippuu, missä painopiste kulloinkin on. Tehtäväni on toimia voimaantumisesi tukena, ja yhdessä löydämme sinulle sopivan tavan edetä kohti omaa tasapainoasi ja hyvinvointiasi.

Moikka!

Olen Teija Varsanpää, vyöhyketerapeutti ja NLP-valmentaja. Kaksikymmentäyksi vuotta sitten meille syntyi ennenaikaisesti pieni poika, joka oli hyvin itkuinen. Saimme avun vyöhyketerapiasta ja lähdin siitä innostuneena opiskelemaan alaa. Viisitoista tiivistä vuotta bisnesmaailmassa saivat väistyä ja lempeämpi arki antoi tilaa perustaa oma yritys.

Olen lapsesta asti ollut kiinnostunut ihmisen mielestä ja kehosta kokonaisvaltaisesti. Näitä aiheita olen opiskellut aina ja lähtökohtaisesti ensin itseni kautta.

Elän uusioperhe-elämää. Kasvunvuodet perheessämme ovat olleet avartavia ja rikastavia. Olen ymmärtänyt, että välillä haasteellisten, monimutkaisten tapahtuminen takana on kaikesta kummallisuuksista huolimatta hyvää tarkoittava käytös. Löysin NLP:n kautta tarvittavat resurssit ja voimavarat itselleni tärkeisiin hyvinvointini muutoksiin.

Koen olevani sinut itseni kanssa, minulla on rajat, joita kunnioitan. Intuitiivisena herkkänä ihmisenä haluan jakaa kokemukseni muiden hyväksi, iloksi ja turvaksi.

Muutos on jatkuvaa. Jokaisen elämä kulkee haastavien muutosten ja seesteisten jaksojen kautta. Valmennukseni oivalluttaa sinut kulkemaan muutosvirran mukana ja luomaan sinulle oman näköisen suhteen itseesi, arkeesi ja tulevaisuuteesi.

Olen kahdenkymmenen vuoden aikana kehittänyt oman hoitomenetelmän nimeltään syvähieronta, jossa hoidan kehoa manuaalisesti, käyttäen apuna liikettä,  venytystä, akupainantaa asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Hoito voi sisältää keskustelua tai se voi olla ns. valmentava hoito. Käytän siinä kognitiivis-neuropsykologisia menetelmiä nopeuttamaan sinua löytämään henkinen ja fyysisen hyvinvointiasi.

Syvähieronnassa tai valmennuksessani löydät yhteyden tunteisiin ja tuntemuksiin. Ne rauhoittavat hermostoa päästämään irti erilaisista jännitystiloista. Kaikki kehon rakenteet ovat yhteydessä toisiinsa. Ihmismieli, tietoisuus ja tunteet vaikuttavat kehoon erottamattomasti. Kun ihminen on oppinut kantamaan ja suojelemaan itseään, hänen lähellään on hyvä olla – koska hänellä on itsensä kanssa hyvä olla. Sinä olet elämäsi tärkein ihminen!

Minulla on vastaanotto keskiviikkoisin klo 9:15-19:30.

Lisätietoja: www.hoitoympyra.fi

​Hei

Olen Marika Rosenborg, skeematerapeutti ja melkein valmis seksuaaliterapeutti. Olen työskennellyt 17 vuoden ajan eroauttamisen parissa, nykyään teen myös pariterapiaa yksilöterapian lisäksi. Erityisherkkyys, seksuaalisuus ja henkinen kasvu ovat minulle läheisiä teemoja, joita käsittelen asiakkaideni kanssa. Persoonallisuus- ja mielenterveyshäiriöiden vaikutuksesta parisuhteeseen minulla on pitkä kokemus. Vastaanottotyön lisäksi pidän eroryhmiä ja tunnelukkotyöpajoja.

Olen kirjoittanut kaksi kirjaa: Sinä selviät kyllä – Erovuoden matkaopas ja Uusperheen käsikirja (yhdessä Tarja Törmäsen kanssa). Syksyllä 2020 minulta ilmestyy parisuhdeopas. Bloggaan Suhteellista ja suhteetonta blogissani ja Hidasta elämää -yhteisössä.

Mielen ja kehon yhteys on minulle luonnollinen asia, jonka otan huomioon asiakastyössäni. Uupuminen, yli- ja alivirittyneisyys, stressi ja vaatimukset omaa itseä kohtaan näkyvät asiakkaideni kertomuksissa vahvasti. Terapiavastaanotollani pyrimme yhdessä löytämään asiakkaideni elämälle uutta suuntaa. Minulle on tärkeää työssäni tunnekeskeisyys ja vuorovaikutteinen ote. Luonani on lupa puhua mistä vain asioista, jotka ovat asiakkaalle tärkeitä, myös vaikeista aiheista. Työtapani on valmentava ja rohkaiseva. Pidempiin prosesseihin kuuluu hintaan kotitehtävät.

Pidän vastaanottoa Visit Peacessa maanantaisin klo 9-16 välillä. Lisätietoja: www.uudenelamanvarit.fi

Hei!​

Nimeni on Janita Lavonen, olen fysioterapeutti ja joogan opettaja. Olen ammatilliselta koulutukseltani fysioterapeutti AMK (vm 2010), kokenut ryhmäliikunnan ohjaaja ja omistautunut joogan harjoittaja vuodesta 2006 alkaen. Toteutankin fysioterapiaa psykofyysisesta näkökulmasta, kokonaisvaltaisesti ihmisolemusta ymmärtäen, tutkien ja hoitaen. Ihminen on mielenkiintoinen, monisäikeinen kokonaisuus, jonka tasapainoon saattaminen vaatii kiinnostunutta asennetta ja sitoutumista oman hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen. Terapeuttisten harjoitteiden avulla alamme ymmärtää myös sitä, miten ulkoiset ja sisäiset tekijät olemukseemme vaikuttavat ja miten sitten toimia niin, että saatamme itseämme kohti tasapainoa.

Kehitän osaamistani ja ymmärrystäni jatkuvasti erilaisilla kursseilla ja itsenäisesti opiskellen. Osa päivittäistä elämääni on viimeisen 15 vuoden ajan ollut oma henkilökohtainen jooginen harjoitus, jolla tutkailla, vapauttaa ja ymmärtää omaa olemustani. Tämän olen kokenut korvaamattoman arvokkaana ns. hiljaisen tiedon lähteenä fysioterapian alalla. Jotta voin ymmärtää muita, tulee minun ensisijaisesti ymmärtää itseäni, ihmisyyttä itseni kautta. 

Olen perehtynyt erityisesti hengitykseen, mieleen, selkärankaan ja kehon keskukseen ja siihen, miten nuo kaikki toimivat keskenään ja vaikuttavat koko ihmiskokonaisuuteen. Kosketuksen parantava voima on huomattava ja mielestäni tärkeä osa terapiaa. Sisällytän terapiakäyntiin lähes aina manuaalista terapiaa, jonka tekniikat pohjautuvat klassisen hieronnan ja kraniosarkaaliterapian tekniikoihin.

Hengitys on mielestäni yksi tärkeimmistä, ellei tärkein osa-alue, johon meidän jokaisen tulisi omassa olemuksessamme tutustua ja harjoittaa sen vapaata ja tasapainoista toimintaa. Minulta saat aina vastaanotolle tullessasi myös arvoinnin ja harjoitteet hengitystäsi koskien.

Ennenkaikkea haluan tarjota sinulle kiireettömän ja sallivan ilmapiirin, sillä juuri hyväksynnän kautta voimme todella antaa muutosten tapahtua.