Tervehdys!

Olen Essi Nousu, psykofyysiseen työskentelyyn erikoistunut fysioterapeutti, joogaopettaja ja voimavaravalmentaja. Erikoisaluettani ovat stressin ja vireystilan säätelyyn liittyvät keinot, hengityksen helpottaminen sekä asentoperäisten ja kehonhallintaan/ -hahmotukseen liittyvien vaivojen hoito ja kuntoutus.

Kiinnostukseni kehon ja mielen yhteistoimintaan lähti viriämään n. 25 vuotta sitten, kun kehostani löytyi harvinainen neuroendokriininen kasvain. Tämän sairauden ja sitä myöhemmin seuranneiden uupumisten seurauksena aloin oivaltaa, miten voimakas merkitys stressillä ja stressin säätelykyvyllä on kehon ja mielen hyvinvoinnille. Elämä on pysäyttänyt minut useaan otteeseen peruskysymysten äärelle: mitä tarkoittaa hyvinvointi, millaisia merkityksiä sairaudella voi olla, mistä elämässä on kyse, mitä rooleja ja tehtäviä haluan tässä elämässäni toteuttaa? Humanistin uteliaisuuteni näitä kysymyksiä kohtaan onkin johdattanut minut tutustumaan hyvin monipuolisesti kehon, mielen ja tapojen ulottuvuuksiin. Tämä perusteellisuus näkyy myös asiakastyössäni.

Parikymmentä vuotta sitten löysin joogasta merkittävän itsehoidon ja eräänlaisen sisältäohjatun terapian muodon. Oivalsin, mitä kehon ja mielen yhteys tarkoittaa käytännössä: kuinka ajatukset, tunteet ja kokemukset elävät kehossa, ja kuinka kehon kautta on mahdollista saavuttaa levollinen mielentila ja sen kautta vaikuttaa omaan hyvinvointiin.

Jätin sittemmin pitkän tietotyöuran taakseni, kouluttauduin joogan opettajaksi ja fysioterapeutiksi, ja aloin nivoa yhteen matkan varrella erilaisista opinnoista saamiani kokemuksia terapeuttiseksi kokonaisuudeksi, jonka takana voin seistä. Vuosien aikana kertynyt tietotaitoni pohjaa fysioterapian, joogan, PhysioPilateksen, somaattisen liikkeen, kokemuksellisen anatomian, psykofyysisen hengitysterapian, NLP:n ja voimavaravalmennuksen menetelmiin. Ohjaus- ja terapiatyöskentelyssäni lähestymistapani on ihmistä kokonaisuutena hahmottava ja voimaannuttava. Siinä “psykofyysinen” laajenee henkiseksi ja vuorovaikutukselliseksi ympäristöyhteydeksi – olemmehan aina osa suurempaa kokonaisuutta.

Työtapojen kehittämisen parissa olen nähnyt käytännössä, mikä vaikutus ihmisen elämään on arjen pienillä teoilla, joista muodostuu tapoja – olivatpa ne sitten hyvinvointia rakentavia tai rapauttavia. Vaikka organisaatioiden ja johdon tasolla voidaan tehdä paljon ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi, on jokaisella meistä vastuu ja sisäsyntyiset keinot huolehtia itse itsestämme. Nämä keinot ovat ehkä joskus hukassa tai unohtuneet, mutta ne ovat olemassa.

Perustan työtäni tutkitulle tiedolle, mutta tiedostan myös, että kaikkea ihmisyydestä ja elämästä emme vielä (jos koskaan) voi ymmärtää. Näin ollen avoin mieli ja utelias itsetutkiskelu ovat sitä, mihin asiakkaitani kannustan. Kehossamme on valtavasti viisautta, joka avautuu, kun sille antaa huomiota ja mahdollisuuden ohjata kehon luonnollista toimintaa.

Ohjauksessa ja valmennuksessa yhdistelen usein kognitiivisia ja kehollisia harjoituksia. Yksityisvastaanotolla käytän myös manuaalista terapiaa tietoisuus- ja liikeharjoittelun tukena. Asiakkaan tilanteesta, tarpeista ja voimavaroista riippuu, missä painopiste kulloinkin on. Tehtäväni on toimia psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen voimaantumisesi tukena, ja yhdessä löydämme sinulle sopivan tavan edetä kohti omaa tasapainoasi ja hyvinvointiasi.

Voit lukea lisää minusta ja ajatuksistani Hermolepoa-blogista >>