Mitä tunneillani tapahtuu: psykofyysinen harjoittelu käytännössä

Hengitellään, lepäillään, kieriskellään, tanssahdellaan, tasapainoillaan, ojentaudutaan, laskostutaan, juurrutaan, kellutaan, kuunnellaan, katsellaan, haistellaan, maistellaan, tunnustellaan, aistitaan, äännellään, kääntyillään, piirrellään ja kirjoitellaan  – lattialla, seinällä ja ilmatilassa.

Kyselen välillä ryhmäläisiltäni, miten he kuvailisivat sitä, mitä kursseillani tapahtuu. Saan useimmiten tämän kaltaisia kommentteja: “Tämä on kuin jotakin meditatiivista liikettä, jossa keho herää eloon” tai “Täällä rentoudutaan todella syvästi”, mutta eräs ryhmäläiseni tokaisi mielestäni oivallisen osuvasti: “Vaikea sanoittaa, mutta jotain surrealistista täällä tapahtuu”. Ehkäpä tämä surrealistiselta tuntuva on juuri sitä syvintä kyvykkyyttämme, jonka olemme hektisen suoritusarjen ja tauottoman ajattelutyön keskellä unohtaneet: kuinka olla mukavasti kotona omassa kehossa.

Psykofyysiset harjoitukset tähtäävät juuri tähän kokemukseen: millaista on olla minä? Millaista on olla, elää, kokea ja toimia maailmassa juuri minun ainutlaatuisen kehoni kautta? Tässä ei ole kyse niinkään jonkin älyllisen “keho-mieli-yhteyden” löytämisestä, vaan tietoisuuden eli tajunnan pitämisestä mukana kehollisessa kokemisessa. Mieli on osa kehoa, ja mielen taso samoin havainnoitavissa tietoisesti. Näin ollen psykofyysisestä harjoittelusta on apua monenlaisissa tilanteissa, joissa myötätuntoinen kontakti omaan kehoon ja itseen on häiriintynyt, esimerkiksi pitkittyneen stressin tai traumaattisen kokemuksen seurauksena.

Kokeile

Yksi todella minimaalinen, mutta tehokas psykofyysinen harjoitus on tietoinen pysähtyminen. Pysäytä juuri se, mitä olet tekemässä. Aisti kehon kosketuspinnat ja paino alustaa vasten. Huomaa mahdolliset jännitykset kehossa. Huomaa hengityksen taajuus ja laajuus. Höllää: jaa painoasi tasaisemmin kaikille alustan kontaktipinnoille. Ota lisää tukipinta-alaa käyttöösi. Salli otsan siletä, alaleuan rentoutua, hartioiden laskeutua ja lantion vapautua. Huomaa muutokset olotilassa ja hengityksessä.

Tämä harjoitus kesti ehkä alle minuutin, mutta se on mahdollista tehdä myös pidempänä kehonskannausharjoituksena, kuten tällä videolla. Vaihtoehtoisesti voit viettää haluamasi ajan lattialla kieriskellen ja tilassa liikkuen, aistien maan tukea sekä sisältä lähteviä liikeimpulsseja (tai niiden puutetta), hengitystä ja nesteiden virtausta… Harjoitusten kirjo on ääretön, mutta matka itsetuntemukseen alkaa aina nykytilan tiedostamisesta ja kehotietoisuuden herättämisestä.

Hyönteiset, meritähdet, kissaeläimet, kastemadot ja vauvat

Näitä sekä muita eläimiä tavataan harjoituksissani. Ei yleensä fyysisesti, mutta mielikuvien muodossa. Erilaiset mielikuvat auttavat usein oivaltamaan liikkumisesta laatua, joka palauttaa kehon muistoista mahdollisuuden vaikkapa keveyteen, ketteryyteen, maadoittumiseen tai virtaavuuteen. Kun huomio on kehollisen kokemisen ja liikkeen laadun havainnoinnissa, mieli yleensä rauhoittuu, ja alkaa löytämään samankaltaisen laadun abstraktimmalta tasolta.

Harjoitukset tapahtuvat usein lattiatasossa, mutta myös istuen, seisten ja kävellen, ja joskus seiniä apuna käyttäen. Etsimme kokemusta kontaktista ulkoisiin tukipintoihin, kehon keskustaan ja keskilinjaan. Tunnustelemme painon jakautumista ja painopisteen muutoksia asennoissa ja liikkeessä. Havainnoimme hengitystä ja sen yhteyttä kehon asentoon, liikkeeseen ja olotilaan. Tutkimme tunteiden, ajatusten, hengityksen ja asentojen yhteyttä. Paikannamme jännityksiä, ja selvitämme jännityksen, jänteyden ja rentouden skaalaa. Ihmettelemme inhibition mahdollisuutta. Hahmotamme rajojamme ja mahdollisuuksiamme tilan ottamiseen. Opimme uusia tapoja olla, liikkua, hengittää ja rentoutua tietoisempina siitä, millaista on olla elossa juuri omassa ainutlaatuisessa kehossa.

Teemme välillä myös pohdintatehtäviä, mielikuvaharjoituksia ja piirroksia auttamaan itseämme kognitiivisella tasolla jäsentämään kokemuksiamme. Kirjoittaminen konkretisoi ja siivittää myös muutosaikeitamme. Nämä harjoitukset yhdistyvät kehollisiin kokemuksiin ja tuottavat uusia oivalluksia sekä kehon että mielen tasolla. Pikkuhiljaa vaihtoehtomme alkavat laajeta.

Ryhmämuotoiset tunnit antavat mahdollisuuden myös vuorovaikutuksellisiin harjoituksiin. Tarkempaa tietoa kursseistani ja muista tilaisuuksista löydät sivulta Ryhmät ja tapahtumat. Tervetuloa matkalle kehon kautta mielenrauhaan!

***

Lisää aiheesta:
Mitä on kehotietoisuus ja miksi sillä on merkitystä >>
Psykofyysinen harjoittelu laajentaa vaihtoehtojamme >>
Psykofyysisen harjoittelun menetelmistä >>
Mitä tarkoittaa psykofyysinen lähestymistapa fysioterapiassani >>

 

 

 

Kuva: Alexey Savchenko, Unsplash